Visoko precizan PT100 temperaturni senzor platinska otporna temperaturna sonda T serija

Senzor temperature T serije prikladan je za mjerenje površinske temperature opreme, temperature tekućine i temperature plina.Odgovornost operatera je provjeriti je li oprema prikladna za radne uvjete aplikacije.

Mjerenje temperature vrši se na temelju toplinskog učinka otpora.To znači da se otpor otpornika mijenja s promjenom temperature.Senzor temperature PT100 je otporni temperaturni detektor izrađen od platine (Pt).Odnos između otpora i promjene temperature je sljedeći: R=R0(1+aT) gdje je a=0,00392, R0 je 100 (vrijednost otpora na 0℃), a T je temperatura u Celzijusima.Stoga je detektor temperature otpora izrađen od platine također poznat kao PT100.

Dijagram ožičenja (trožični dijagram ožičenja)

sad

Vrijeme objave: 23. siječnja 2022