Razvoj logističkog sustava hladnog lanca

Dana 30. rujna, Glavni ured Narodne vlade provincije Guangdong izdao je obavijest o planu provedbe “14. petogodišnjeg plana” za promicanje visokokvalitetnog razvoja logistike hladnog lanca u provinciji Guangdong.Ističe se da će se do 2025. u osnovi uspostaviti logistički sustav hladnog lanca koji potvrđuje karakteristike industrijske strukture provincije Guangdong i zadovoljava potrebe gospodarskog i društvenog razvoja, a sveobuhvatna snaga regionalne logistike hladnog lanca stabilno će se rangirati u prvi red zemlje.Objekti i oprema su savršeniji.Ubrzajte izgradnju logističke infrastrukture hladnog lanca i nadogradnju opreme hladnog lanca, a opseg hladnjače i broj kamiona hladnjača povećat će se za više od 10% godišnje.Ubrzati izgradnju i primjenu nacionalnih okosnica logističkih baza hladnog lanca i težiti postizanju 4-5 nacionalnih okosnica logističkih baza hladnog lanca na nacionalnom godišnjem popisu izgradnje.

DS18B20 senzor temperature

DS18B20.


Vrijeme objave: 13. listopada 2022